FOSSEKALLEN-PREP

DIN PREPARANT FOR UTSTOPPING AV FISK - FUGL - PATTEDYR

PRISLISTE
ØRRET - LAKS - RØYE GJEDDE
 FUGLER
 PATTEDYR
 
 OPP TIL 3 KG - KR - 3,500
 JERPE - RYPE  KR - 2,500
 SNØMUS - RØYSKATT  KR - 2,500
 3,5 - 5 KG  KR - 4,500
 ORRHØNE  KR - 3,000
EKORN - MINK  KR - 3,000
 5,5 - 7 KG  KR - 5,500
  ORRHANE  KR - 3,500
  MÅR  KR - 3,500
 7.5 - 9 KG  KR - 6,500
 RØY  KR - 3,500
 HARE  KR - 5,000
 9,5 - 11 KG  KR - 7,500
 TIUR  KR - 5,000
 REV - GREVLING  KR - 7,000
 11,5 - 13 KG  KR - 8,500
 
 13,5 - 15 KG  KG - 9,500
 PRISEKS.  ROVFUGLER
 ANDRE DYR ETTER AVTALE
 15,5 - 17 KG  KR - 10,500
 
 17,5 - 19 KG  KR - 11,500
 PERLUGLE  KR - 3,500
 HODEMONTASJE
 19,5 - 21 KG  KR - 12,500
 KATTUGLE  KR - 5,O00
 
 SPURVHAUK  KR - 4,500
 RÅDYR  KR - 4,500
ABBOR
  HØNSEHAUK  KR - 5.500
HJORT - REINSDYR  KR - 7,500
0 - 3 KG  KR - 2,500
 ØRN  KR - 9,500
 ELGHODE  KR - 12,500
 
 
 
PRISLISTE GJELDER FRA 19 - 02 - 2014